Testid

Üldtestid:

Isiksuseküsimustik NEO-TRI

Isiksusetestis (NEO-TRI) kirjeldatakse testitäitjat viie peamise isiksuseomaduse kaudu. Isiksuseomaduste all mõeldakse püsivaid, ainult sellele inimesele omaseid käitumis- ja reageerimisviise. Teadlased on püüdnud välja selgitada vähimat arvu põhiomadusi, millest piisaks isiksuse kirjeldamiseks. Isiksust kirjeldavate sõnade analüüsil selgus, et need jagunevad viide suurde rühma, kirjeldades emotsionaalset stabiilsust, suhtlemislaadi, vastuvõtlikkust uudsusele, kohusetundlikkust ja sotsiaalsust. See "suure viisiku" teooria on ka isiksuseküsimustiku NEO-TRI aluseks.

Vaimse võimekuse skaala VVS

VVS-testid hindavad inimese üldist vaimset võimekust ehk seda osa kognitiivsetest võimetest, millest sõltub arutlus- ja üldistusoskus, võime omandada tõhusalt uusi teadmisi ning lahendada kiiresti ja täpselt erinevaid ülesandeid. Samuti aitab kõrge üldvõimekus kaasa ootamatute olukordadega toimetulekul, otsuste langetamisel, järelduste tegemisel ja detailide põhjal terviku nägemisel. Lisaks üldisele vaimse võimekuse taseme määratlemisele, võimaldavad VVS-skaalad kirjeldada seda eriaspektide lõikes.

Stressitaluvuse küsimustik STRESS/V4

Stressitaluvuse küsimustik on psühholoogiline skaala, mis hindab inimese üldist tundlikkust ja pingetaluvust keerulistes ja/või stressi tekitavatesolukordades. Seda kirjeldatakse kuue alaskaala kaudu: emotsionaalne tundlikkus, emotsionaalne toimetulek, käitumuslik toimetulek, kohanemisvõime, enesekindlus, püsivus.

Visuaalse kiiruse ja täpsuse test VKT

Visuaalse kiiruse ja täpsuse test VKT mõõdab ühte spetsiifilist vaimse võimekuse osa, mis kirjeldab inimesele iseloomulikku analüüsivõimet. Teisisõnu mõõdab test kiirust ja täpsust visuaalse informatsiooni töötlemisel. Kõnealune omadus loob eeldused edukaks toimetulekuks ametikohtadel, mis nõuavad kiiret ja täpset kirjaliku, sõnalise ja numbrilise informatsiooni analüüsimist.

Testid juhtivtöötajatele:

Juhi isiksuse küsimustik IK-JUHT/P (Pikk versioon)

Juhi isiksuse küsimustiku pikk versioon (IK-JUHT/P) mõõdab isiksuse viit põhiomadust: emotsionaalset stabiilsust, üldist aktiivsust, suhetele orienteeritust, tulemusele orienteeritust ning üldist vastuvõtlikkust ja avatust. Isiksuseomaduste all mõeldakse püsivaid, ainult sellele inimesele omaseid käitumis- ja reageerimisviise, mida on juhtide puhul palju uuritud ja selgitatud välja tõhusatele juhtidele omane optimaalne vahemik.

Lisaks sellele hindab test kümmet juhtimiskäitumist iseloomustavat isiksuslikku omadust, mis on tihedalt seotud juhtimise tulemuslikkusega:

  • enesekontroll;
  • pingetaluvus;
  • algatusvõime;
  • eestvedamine;
  • arvamuse sõltumatus;
  • meeskonnatöö;
  • reeglite järgimine;
  • saavutusele orienteeritus;
  • kohanemisvõime;
  • analüütilisus.

Juhi isiksuse küsimustik IK-JUHT/L (Lühike versioon)

Juhi isiksuse küsimustiku lühiversioon (IK-JUHT/L) annab kiiresti ülevaate juhile olulistest peamistest isiksuseomadustest, nagu pingetaluvus ja toimetulek (emotsionaalne stabiilsus), tegutsemistahe ja suhtlemisvalmidus (üldine aktiivsus), leplikkus ja vastutulelikkus (suhetele orienteeritus), pühendumus ja järjekindlus (tegevusele orienteeritus) ning kohanemisvõime ja loovus (üldine vastuvõtlikkus).

Juhi vaimse võimekuse skaala VVS-JUHT

Juhi vaimse võimekuse skaala VVS-JUHT hindab inimese üldist vaimset võimekust, millest eelkõige sõltub arutlus-ja üldistusoskus, võime omandada tõhusalt uusi teadmisi ning oskus lahendada kiiresti ja täpselt erilaadseid ülesandeid. Samuti aitab kõrge üldvõimekus oluliselt kaasa ootamatute olukordadega toimetulekul, otsuste langetamisel, järelduste tegemisel ning detailide põhjal üldise visiooni loomisel. Skaala võimaldab kirjeldada ka võimekuse eri aspekte, milleks on sõnaline, numbriline ja ruumiline mõtlemisvõime.

Juhi numbrilise võimekuse skaala NUVS-JUHT

Juhi numbrilise võimekuse skaala NUVS-JUHT keskendub matemaatilis-numbrilise võimekuse hindamisele, andes operatiivselt hinnangu sellele, kui kiiresti ja hästi suudab testitäitja saada ülevaate graafiliselt või numbriliselt esitatud infost.

Eritestid:

Ruumilise võimekuse skaala RVS

Ruumilise võimekuse skaala ennustab tööalast potentsiaali ja soorituse taset IT- ja tehnilistel elualadel laiemalt. Testi normeerimise käigus kogutud andmed kinnitavad värskemate teadusuuringute tulemusi, mille kohaselt IT-, teaduse, tehnoloogia ja insenertehniliste elualade inimesi iseloomustab teistega võrreldes oluliselt kõrgem ruumiline võimekus. Testi tulemused esitatakse võrdluses IT-ja tehniliste elualade spetsialistide normgrupiga.

Ruumilise võimekuse skaala hindab seda osa kognitiivsetest vaimsetest võimetest, millest eelkõige sõltub tõhus ruumiliste suhete tajumise ja visualiseerimise võime. Ruumiline mõtlemine iseloomustab head kujundlikku mõtlemist, oskust ruumi süsteemselt korraldada ja analüüsida mitmetahulist infot. Keskmisest kõrgem ruumiline võimekus peegeldab laiemalt arenenud loogilist mõtlemist ning suutlikkust ruumilisi seoseid keskmisest märksa paremini ette kujutada, prognoosida ja analüüsida ning detailide põhjal üldist visiooni kujundada.

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume Teil meiega ühendust võtta telefonil 640 3001 või e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.