Personaliotsing

Personaliotsingu alustalaks on ettevõtte vajaduste väljaselgitamine. Olles kindlaks teinud kliendi soovid, koostame ajakava projekti elluviimiseks. Sõltuvalt ametikoha keerukusest kestab meie värbamis- ja valikuprotsess 2–5 nädalat. Selle tulemusena esitame kliendile minimaalselt 3–5 kliendi kriteeriumitele vastavat kandidaati, kellega on võimalik edasist konkurssi jätkata. Kandidaatide töölevõtmisel rakendub garantiiperiood, mille jooksul vahetame sobimatuks osutunud töötaja välja lisatasuta.

Soovi korral on kogu värbamis- ja valikuprotsess konfidentsiaalne, st tööandja nime ei avalikustata.

Meie värbamisteenuse protsess koosneb järgmistest etappidest:

  • Andmebaaside süvaotsingud (isiklik võrgustik, AR Personali andmebaas, kõik avalikud tööotsijate andmebaasid);
  • Töökuulutuse avaldamine CV Keskuse ja CV-Online’i tööportaalides;
  • CV-de eelvalik, selekteerimine vastavalt Teie esitatud kriteeriumitele;
  • Esmase telefoniintervjuu läbiviimine sobilike kandidaatidega;
  • Personaalne kohtumine sobilike kandidaatidega: intervjueerimine ja taustauuringud;
  • Teile potentsiaalsete kandidaatide valiku tutvustamine lõppotsuse tegemiseks ja kinnitamiseks;
  • Valituks mitteosutunud kandidaatidele äraütlemiskõnede tegemine;
  • Valituks osutunud kandidaadile kehtib garantii 4 kuud.

 

AR Personal on tulemusele orienteeritud ettevõte ning meiega koostöös alustamistasu puudub! – KÜSI PAKKUMIST!